Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

Wyszukaj firmę
w e-Katalogu

Polecamy

 

10 Maja 2019

Czy potrafimy przepowiadać Ewangelię współcześnie? Cykl „Fundamenty chrześcijaństwa”

Parafie są miejscem, gdzie na różne sposoby staramy się przybliżyć Osobę Jezusa Chrystusa, Ewangelię, Kościół jako wspólnotę wiary; przełamać anonimowość środowiska społecznego. Wiele osób świeckich, też część młodzieży, jest coraz bardziej wrażliwa na te treści, ale potrzebuje informacji. Szczególną okazją jest katecheza, przygotowanie rodziców do chrztu i bierzmowania ich dzieci; katecheza dorosłych; duszpasterstwo akademickie. Próbą wyjścia na przeciw jest seria czterech książek, niejako czterech kroków.

Pierwszym jest publikacja albumowa Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia). Jak Jezus dla nas tworzył swój Kościół. Ukazuje istotne punkty historii ludzkości, historii zbawienia. Album oparty o Biblię i o życie Kościoła dziś. By ukazać życia człowieka we wspólnocie wiary jaką jest Kościół, kroczenie DROGĄ, jaką jest Pan Jezus.

Drugim krokiem, jest tomik Nowe odczytanie codzienności. Teksty Wschodnich i Zachodnich Ojców Kościoła. Żywotność, konkret, precyzja, z jaką w pierwszych wiekach chrześcijaństwa codzienność była widziana w świetle Jezusa Chrystusa; troska jaką przywiązywano do umocnienia klimatu życia wspólnoty chrześcijańskiej, żyjącej w pogańskim otoczeniu świata.

Trzeci krok przybliża do zrozumienia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstał, nie ma Go tu! Jest żywy na zawsze. Czterdzieści dni spotkań z uczniami jako „szkoła nowego języka” kontaktu ze Zmartwychwstałym Panem, pokazanie, w jaki sposób rozwój człowieka prowadzi do zmartwychwstałej formy istnienia, a obrastanie konsumpcją i egocentryzmem je blokuje. Nie jesteśmy jeszcze ostatecznym wydaniem istnienia ludzkiego, ale człowiekiem w stawaniu się; nie doszliśmy do etapu pełnej dojrzałości naszej natury ludzkiej. Nasze ludzkie życie wieczne zaczyna się tu, już od teraz, uczestniczeniem, w życiu wiecznym Jezusa zmartwychwstałego.

Czwarty krok: Biblia jako, kierowane przez wieki historii, zaproszenie na Drogę prowadzącą do Jezusa Chrystusa. Nie tylko „teoretycznego poznania chrześcijaństwa”, ale wejścia ścieżkami swojego życia na drogę jaką jest Jezus Chrystus. Książka wprowadza w proces historyczny, dając klucz dla odczytania wydarzeń relacji między Bogiem a ludźmi wszystkich czasów – historii stworzenia i odkupienia od grzechu. Bóg objawia się w świadomości wiary, jaką ma lud wierzący odnośnie do swojej historii. Odczytujemy świadomość Ludu Bożego o wydarzeniach jego historii, ich interpretację w świetle wiary.

Od chwili sakramentu chrztu jesteśmy wszczepieni w Winny Krzew, jakim jest ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus Chrystus. Biblia wprowadza nas w rzeczywistość zbawienia, wobec której stoimy. Gdzie jesteśmy naszym życiem? Kto się rodzi, nie rodzi się jako wierzący. Przychodzi na świat, rodzi się jako stworzenie uczynione w sposób dobry przez Boga; przychodzi na świat zdeformowany przez grzechy ludzkie. Rodzi się w wodzie zanieczyszczonej; wodzie, która nie jest całkowicie zła, ani całkowicie dobra. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani, by podjąć drogę wiary, aż po jej wypełnienie w Jezusie.

Życie jest dynamiczne. Wierzy się w Jezusa, ale do tej wiary nie wchodzi się raz na zawsze. Czasem się cofa. Droga wiary jest drogą wolności. Jeśli akceptujemy drogę wiary, zrealizuje się ona jako historia. Żyjemy w klimacie kulturowym, który „wysysa nas z samych siebie”. Świat wirtualny. Ale w tym rzeczywistym są także uzależnienia od tego, „jak nas widzą”, od ambicji, egoizmu, sukcesu, braku wrażliwości na więzi międzyludzkie, na wymiar wspólnotowy życia, również w rodzinie; uzależnienie od narkotyków, seksu, alkoholu.

Tekst nadaje się świetnie jako konspekt, impuls, do pracy w grupach. Nie muszą to być od razu grupy bardzo sprofilowane. Nie, wręcz przeciwnie, chodzi o środowiska znajomych, kręgi przyjaciół, sąsiedztwo, grupy chrześcijan, którzy pragną pogłębić znajomość Biblii, zapoznać się z planem Boga, poznać Jego sposób działania oraz Jego myślenie o człowieku i o świecie. Zarówno człowiek wierzący, jak i agnostyk będą mieli szansę skonfrontowania się z Bogiem, który gorąco pragnie, by człowiek mu zaufał. Kim jest Bóg, który swego Syna, Mesjasza Jezusa z Nazaretu czyni miejscem nowego spotkania stworzenia ze Stwórcą?

Sygnalizujemy te publikacje, gdyż jesteśmy przekonani (i mamy takie głosy od Czytelników), że mogą być pomocne w formacji duchowej.

Andrzej Koprowski SJ Bogusław Spurgjasz

(autor, tłumacz) (wydawca)


 

Z ostatniej chwili:
Trwają prace na przygotowaniem do druku piątej, uzupełniającej, części powyższego cyklu poświęconej modlitwie. Modlitwie jako drodze do spotkania z Bogiem – Stwórcą i Odkupicielem, ale także do spotkania z sobą samym w najgłębszej warstwie ludzkiego „ja”. Tam, gdzie odkrywa się oblicze Boga pozostawione, by człowiek (kobieta i mężczyzna) wiedział skąd pochodzi i dokąd powinien podążać. Modlitwie jako „sakramencie” spotkania, gdzie nieskończoność dotyka to, co wymierne, nadając codziennej egzystencji sens wieczności i życia w pełni.