Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

Wyszukaj firmę
w e-Katalogu

Polecamy

 

19 Listopada 2018

By lepiej usłyszeć Słowo Boże

Zastosowania materiałów akustycznych, dźwiękochłonnych, dekoracyjnych – rozwiązania dla obiektów sakralnych. W zależności od potrzeb i sytuacji architektonicznej SUFMARTECH profesjonalnie rozstrzyga problemy związane z kolorystyką a szczególnie z akustyką dużych powierzchni sakralnych. Współpracujemy z doświadczonymi projektantami wnętrz, akustykami oraz konstruktorami.
czytaj więcej
24 Kwietnia 2018

Oświetlenie w obiektach sakralnych

Zastanawiając się nad oświetleniem należy pamiętać, że każdy kościół jest jedyną, niepowtarzalną budowlą. Do każdego projektu należy podchodzić indywidualnie, uwzględniając możliwości i wytyczne dotyczące oświetlenia w tego typu obiektach.
czytaj więcej
06 Marca 2018

Skuteczny system znakowania wyposażenia kościelnego

System GanSkarb to specjalne, nowoczesne znakowanie mienia, które służy między innymi jako prewencja przed kradzieżą, ale również ułatwia identyfikację skradzionych przedmiotów.
czytaj więcej
31 Października 2017

Pozwól się usłyszeć, czyli dlaczego tak ważne jest dobre nagłośnienie

Kościół jest miejscem, w którym jedną z najważniejszych ról odgrywa przekaz i słowo mówione. Ksiądz, zwracając się do wiernych, przekazuje im pewne wartości, pomaga zrozumieć i spojrzeć na świat z innej perspektywy. Jednak, aby przekaz został dobrze zrozumiany i zinterpretowany zgod-nie z intencją mówcy, musi być najpierw dobrze usłyszany.
czytaj więcej
17 Października 2017

Jak zaplanować i zaprojektować wykonanie instalacji przeciwpożarowej podczas budowy, modernizacji i remontu świątyni

Artykuł oparty o wykład mgr. inż. Roberta Walenia specjalisty PPOŻ na temat tego, jak zaplanować i zaprojektować wykonanie instalacji przeciwpożarowej podczas budowy, modernizacji i remontu świątyni zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi – analiza, optymalizacja, rozwiązania.
czytaj więcej
05 Września 2017

Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce oraz najnowsze zmiany w tym zakresie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r, należy zwrócić szczególna uwagę na istotne zmiany w trzech obszarach.
czytaj więcej
02 Marca 2017

Problematyka ogrzewania świątyń

Ogrzewanie obiektów sakralnych to trudny problem, przez całe wieki świątynie nie były ogrzewane. Mury i elementy wyposażenia przez setki lat zaadaptowały się do stałego mikroklimatu. Dzisiaj , gdy chcemy wprowadzić zmiany, projektując ogrzewanie dla świątyni, szczególnie zabytkowej, należy do tych przemian podchodzić bardzo ostrożnie. Błędnie dobrany sposób ogrzewania, może spowodować, że zmiana poziomu temperatury i wilgotności negatywnie wpłynie na zabytkowe wyposażenie oraz elementy kościoła.
czytaj więcej
11 Września 2015

Plebania niskoenergetyczna

Wybór projektu plebanii czy budynku parafialnego to ważna decyzja, którą warto podjąć z pełną świadomością jej długofalowych efektów. Te najbardziej odczuwalne dotyczą komfortu przebywania i kosztów eksploatacji budynku. Satysfakcjonujące wyniki w obu zakresach oferują domy niskoenergetyczne. Jedną z pracowni projektujących tego rodzaju budynki są Domy Czystej Energii.
czytaj więcej
07 Lipca 2015

Ogród biblijny

Ogród biblijny to specyficzna forma zagospodarowania terenu, której ideą jest zgromadzenie i odpowiednie wyeksponowanie roślin wymienionych na kartach Pisma Świętego. Gatunki te mogą być posadzone na grządkach lub zaprezentowane w donicach - wtedy możemy mówić o kolekcji roślin biblijnych. Bardziej pracochłonnym, a przez to ciekawszym sposobem ich pokazania jest skomponowanie roślin i małej architektury wpisanych w określony klucz wnętrz ogrodowych obrazujących poszczególne tematy biblijne.
czytaj więcej
01 Kwietnia 2015

Systemy detekcji pożaru – pomocnik Bożej Opatrzności

Czy ciągle musi być aktualne powiedzenie: mądry Polak po szkodzie? Otóż nie! Dlatego nie tracę wiary, że może ten artykuł napisany w sposób prosty i bez zadęcia trafi do świadomości księży, sióstr zakonnych czy opiekunów świątyń innych wyznań, które stanowić mają dziedzictwo dla kolejnych pokoleń.
czytaj więcej
1  2