Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

Wyszukaj firmę
w e-Katalogu

Polecamy

 

31 Października 2017

Pozwól się usłyszeć, czyli dlaczego tak ważne jest dobre nagłośnienie

Kościół jest miejscem, w którym jedną z najważniejszych ról odgrywa przekaz i słowo mówione. Ksiądz, zwracając się do wiernych, przekazuje im pewne wartości, pomaga zrozumieć i spojrzeć na świat z innej perspektywy. Jednak, aby przekaz został dobrze zrozumiany i zinterpretowany zgod-nie z intencją mówcy, musi być najpierw dobrze usłyszany.
czytaj więcej
17 Października 2017

Jak zaplanować i zaprojektować wykonanie instalacji przeciwpożarowej podczas budowy, modernizacji i remontu świątyni

Artykuł oparty o wykład mgr. inż. Roberta Walenia specjalisty PPOŻ na temat tego, jak zaplanować i zaprojektować wykonanie instalacji przeciwpożarowej podczas budowy, modernizacji i remontu świątyni zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi – analiza, optymalizacja, rozwiązania.
czytaj więcej
05 Września 2017

Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce oraz najnowsze zmiany w tym zakresie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r, należy zwrócić szczególna uwagę na istotne zmiany w trzech obszarach.
czytaj więcej
02 Marca 2017

Problematyka ogrzewania świątyń

Ogrzewanie obiektów sakralnych to trudny problem, przez całe wieki świątynie nie były ogrzewane. Mury i elementy wyposażenia przez setki lat zaadaptowały się do stałego mikroklimatu. Dzisiaj , gdy chcemy wprowadzić zmiany, projektując ogrzewanie dla świątyni, szczególnie zabytkowej, należy do tych przemian podchodzić bardzo ostrożnie. Błędnie dobrany sposób ogrzewania, może spowodować, że zmiana poziomu temperatury i wilgotności negatywnie wpłynie na zabytkowe wyposażenie oraz elementy kościoła.
czytaj więcej
11 Września 2015

Plebania niskoenergetyczna

Wybór projektu plebanii czy budynku parafialnego to ważna decyzja, którą warto podjąć z pełną świadomością jej długofalowych efektów. Te najbardziej odczuwalne dotyczą komfortu przebywania i kosztów eksploatacji budynku. Satysfakcjonujące wyniki w obu zakresach oferują domy niskoenergetyczne. Jedną z pracowni projektujących tego rodzaju budynki są Domy Czystej Energii.
czytaj więcej
07 Lipca 2015

Ogród biblijny

Ogród biblijny to specyficzna forma zagospodarowania terenu, której ideą jest zgromadzenie i odpowiednie wyeksponowanie roślin wymienionych na kartach Pisma Świętego. Gatunki te mogą być posadzone na grządkach lub zaprezentowane w donicach - wtedy możemy mówić o kolekcji roślin biblijnych. Bardziej pracochłonnym, a przez to ciekawszym sposobem ich pokazania jest skomponowanie roślin i małej architektury wpisanych w określony klucz wnętrz ogrodowych obrazujących poszczególne tematy biblijne.
czytaj więcej
01 Kwietnia 2015

Systemy detekcji pożaru – pomocnik Bożej Opatrzności

Czy ciągle musi być aktualne powiedzenie: mądry Polak po szkodzie? Otóż nie! Dlatego nie tracę wiary, że może ten artykuł napisany w sposób prosty i bez zadęcia trafi do świadomości księży, sióstr zakonnych czy opiekunów świątyń innych wyznań, które stanowić mają dziedzictwo dla kolejnych pokoleń.
czytaj więcej
01 Kwietnia 2015

Ochrona kościołów przed pożarem z wykorzystaniem hybrydowego system detekcji pożaru SAGITTARIUS *

Hybrydowy system SAGITTARIUS jest niezawodnym i nowoczesnym rozwiązaniem dla nowo powstających lub rozbudowywanych, już istniejących systemów wykrywania pożaru. Stanowi on idealne rozwiązanie dla obiektów zabytkowych o wysokich walorach estetycznych i historycznych oraz dla modernizowanych obiektów użyteczności publicznej, w których wystrój i nienaruszalność wnętrz oraz ochrona są najważniejsze.
czytaj więcej
22 Sierpnia 2014

Temperatura i wilgotność a zabytkowe kościoły

Jakie parametry określają mikroklimat w kościele? Jakie czynniki mają wpływ na mikroklimat kościoła? Dlaczego ogrzewanie kościoła może być niekorzystne dla jego mikroklimatu? Czym jest wilgotność względna powietrza? Czy wilgotność względna powietrza może być wyższa, niż 100%?
czytaj więcej
01 Lipca 2014

Konserwacja kamienia

Na płycie marmurowej przymocowanej niedawno w naszym kościele pojawiły sie ciemne plamy. Jaka może być przyczyna ich powstania? Bogato rzeźbiony portal posiada liczne ubytki. Czy istnieje możliwość integracji tego typu dekoracji? W jaki sposób pozbyć się wykwitów solnych z powierzchni muru ceglanego? Chciałbym się dowiedzieć, czy istnieją preparaty, które wzmocniłyby zdegradowaną powierzchnię rzeźby z piaskowca, bez zmiany barwy kamienia?
czytaj więcej
1  2