Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

Wyszukaj firmę
w e-Katalogu

Polecamy

 

02 Marca 2017

Problematyka ogrzewania świątyń

Ogrzewanie obiektów sakralnych to trudny problem, przez całe wieki świątynie nie były ogrzewane. Mury i elementy wyposażenia przez setki lat  zaadaptowały się do stałego  mikroklimatu. Dzisiaj , gdy chcemy wprowadzić zmiany, projektując  ogrzewanie dla świątyni, szczególnie zabytkowej,  należy do tych przemian podchodzić bardzo ostrożnie. Błędnie dobrany sposób  ogrzewania, może spowodować,  że zmiana poziomu temperatury i wilgotności  negatywnie wpłynie  na  zabytkowe wyposażenie oraz elementy kościoła.

Poszukując idealnego rozwiązania, spełniającego  oczekiwania wiernych i jednocześnie będące zgodne z  wytycznymi  konserwatora zabytków oraz przepisami prawa budowlanego. Nowe   ogrzewanie powinno w znikomym stopniu wpływać na ustabilizowany przez lata mikroklimat. Tylko profesjonalnie zaprojektowane ogrzewanie i indywidualne podejście na zapotrzebowanie danego obiektu ma szansę osiągnąć zamierzony cel.

Idealnym rozwiązaniem wydaje się ogrzewanie, które nie zaburzy naturalnego mikroklimatu i tutaj należy zachować należytą ostrożność – mówi Włodzimierz Kłos właściciel Automatik Elektrociepło. Niezbędne są kilkukrotne wizyty pod kątem ustaleń technicznych, instalacyjnych, montażowych, respektując  przepisy konserwatorsko – budowlane.

Przy wyborze rodzaju ogrzewania należy mieć na uwadze kilka ważnych czynników:  koszty inwestycyjne,  koszty utrzymania  , koszty związane z serwisem – konserwacją  systemu grzewczego,  dbałość o estetykę wnętrza czyli  architekturę kościoła i funkcjonalność  świątyni oraz ilość liturgii i ilość osób biorących udział  podczas każdej mszy.

Utrzymanie optymalnej temperatury i wilgotności w kościele daje gwarancję bezpieczeństwa dla zabytkowych elementów w  świątyni. Projekt ogrzewania musi być przygotowany precyzyjnie pod kątem dbałości o estetykę wnętrza, dotychczasowa architekturę kościoła. Istotny jest czas, w którym  przebywamy w świątyni – krótkie przedziały czasowe  oraz zróżnicowana liczba wiernych podczas liturgii  mają wpływ na wybór rodzaju ogrzewania. 

Promienniki  podczerwieni

 

Promienniki podczerwieni z reflektorami ciepła TERM 2000®   są sprawdzonym sposobem ogrzania wiernych w świątyniach, zaprojektowane z przeznaczeniem do wnętrz kościelnych. Promienniki   ciepła nie ogrzewają powietrza, ciepło z promiennika skierowane jest bezpośrednio do odbiorcy, czyli w kierunku osób znajdujących się w strefie działania  promiennika czyli w pobliżu.

Źródłem ciepła promienników podczerwieni  jest energia elektryczna. Zasada działania promiennika to emitowanie ciepła przez  promiennik,  które przenika przez powietrze niemal bez strat, nie powodując jego ogrzania. Odczuwalne ciepło powstaje dopiero wtedy, gdy napotyka na swojej drodze jakiś obiekt osobę bądź przedmiot.  Działanie promiennika  jest podobne do działania  słońca, ogrzewa najpierw ludzi, a później ściany, podłogę itp. Dopiero w drugiej kolejności podnosi się też temperatura powietrza, które jest ogrzewane pośrednio poprzez ciepłe już powierzchnie.

Elementem grzejnym  promiennika jest  włókno wolframowe   umieszczone wewnątrz kwarcowej rury wypełnionej halogenem. Promienniki umieszcza się na wysokości  zgodnie z projektem.

Ogrzewanie może  być stosowane nawet w zabytkowych obiektach drewnianych. Ogrzewanie charakteryzuje  niewielkimi przyrostami temperatury i spadkami wilgotności.  Brak jest negatywnego wpływu na zabytkowe wyposażenie kościoła.

Parafia w miejscowości Rataje Słupskie

 

Po zastosowaniu ogrzewania promiennikowego efekt cieplny uzyskuje się natychmiast po włączeniu urządzeń. Promienniki mogą być montowane w taki sposób, aby ogrzewać  tylko konkretną strefę  lub jak sobie życzy użytkownik całe pomieszczenie. W konsekwencji uzyskujemy  korzyść  ekonomiczną oraz oczekiwany komfort grzewczy tylko tam, gdzie jest to wymagane.  System charakteryzuje się niewielkimi przyrostami temperatury i niewielkimi spadkami wilgotności.

Wizualizacja efektu grzewczego promienników: im jaśniejszy odcień tym cieplej

 

 

 

Sterownik zastosowany do regulacji pracy szeregiem promienników elektrycznych precyzyjnie i szybko reaguje na zmiany temperatury otoczenia.

Parafia w miejscowości Dulcza Mała

 

Ważne dla księży administrujących  obiektami zabytkowymi: promienniki  TERM 2000®   zostały poddane badaniom w ramach programu UE „Friendly Heating”, wykazano brak szkodliwości działania elektrycznego krótkofalowego systemu promiennikowego na zabytkową architekturę kościoła.

Zalety elektrycznych promienników:

 • Natychmiastowe zapewnienie ciepła
 • Bardzo niskie koszty eksploatacji w obiektach sakralnych
 • Brak szkodliwości emisji i nieprzyjemnych zapachów
 • Brak konwekcji, która unosi kurz
 • Nie emituje wilgoci
 • Minimalny wpływ na mikroklimat w kościele
 • Wysoka skuteczność, bez względu na  izolację budynku
 • Możliwość ogrzania wiernych na zewnątrz świątyni

Szeroka gama modeli TERM 2000®   poza standardowymi modelami  przeznaczonymi do  montażu na ścianach, są na rynku dostępne modele  w formie żyrandoli oraz opatentowane wersje łączące funkcje ogrzewania z  oświetleniem  lub  nagłośnieniem.

 

 

Przykładowy koszt ogrzania kościoła poszczególnych powierzchni  podczas jednej mszy św.:

 • 200-300m2 15-18 zł/brutto
 • 300-500m2 18-28 zł/brutto
 • 500-700m2 28-40 zł/brutto

                                      

Ogrzewanie promiennikowe podławkowe

Jeśli inwestorowi zależy  na utrzymaniu temperatury tylko w okolicach ławek, tam gdzie przebywają wierni idealnym rozwiązaniem jest ogrzewanie podławkowe.  Ogrzewanie podławkowe jest bardzo przyjazne ze względu na ciepło gromadzące się w strefie ławek przy jednoczesnym niezakłócaniu ustabilizowanego mikroklimatu w świątyni.  Prawidłowy poziom temperatury i wilgotności  jest szczególnie istotny w zabytkowych obiektach, ze względu na dobro unikatowych dzieł sztuki, polichromii na ścianach i sklepieniu, obrazów i innych elementów zabytkowych. 

Grzejniki podławkowe mają dyskretną budowę, specjalnie przystosowaną do montażu pod ławką.  System pozwala na wykonanie instalacji w kilku sektorach. Podział na sektory sprawia, iż ogrzewana może być , wyłącznie ta część miejsc siedzących, w której znajdują się  wierni, co pozwala uzyskać konkretne  oszczędności w sezonie grzewczym.

Parafia w miejscowości Płochocin

 

 

Ogrzewanie podławkowe ma niewielką,  bezwładność szybko reaguje na zmieniający się program w sterowaniu, np. zmiana nastawień temperatury.

Ponieważ ciepło jest wytwarzane natychmiast po włączeniu urządzenia, ogrzewanie podławkowe jest doskonałą i wydajną opcją w powoli nagrzewających się budynkach, takich jak kościoły.  Ogrzewanie podławkowe możemy podzielić na strefy, co daje nam możliwość włączania ogrzewania strefami, np. tylko pierwsze rzędy ławek dla porannej mszy św.

Zalety ogrzewania podławkowego:

 • Możliwość  łączenia szeregowo
 • Niewielka moc jednostkowa
 • Skupienie ciepła w obszarze ławek  - ogrzewanie strefowe
 • Montaż w miejscach niewidocznych dla wiernych
 • Efekt cieplny  uzyskiwany w ciągu kilku minut po włączeniu ogrzewania

Koszt ogrzania kościoła podczas jednej mszy św. dla 200 miejsc siedzących

Całkowita długość ławek 90     wymagana moc 250W/mb

Taryfa:  C11 (jednostrefowa)  1 godz. x 22,5kW x 0,86zł/kWh = 19,35 zł brutto

Taryfa: C12W (dwustrefowa) 1 godz. x 22,5kW x 0,54zł/kWh = 12,15 zł brutto


Wiele parafii nam zaufało

zapraszamy do kontaktu

Automatik Elektrociepło 

ul. Legionów 16

87-100 Toruń

tel. 56 660 44 44     601 862 788

elektrocieplo.pl

 

 

 

 

 

« powrót