Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

13 Października 2020

Ogrzewanie nadmuchowe - system wielofunkcyjny na zimę i na lato.

Ogrzewanie nadmuchowe - system wielofunkcyjny na zimę i na lato.

Specyfiką obiektów sakralnych jest to, że w czasie zimowych pór roku budynek jest najczęściej bardzo słabo ogrzany, latem zaś w środku panują gorąco i duchota. Rozwiązaniem tego problemu jest instalacja ogrzewania nadmuchowego która zimą ogrzewa, latem klimatyzuje i ponadto zapewnia całoroczną wentylację.

Czym jest ogrzewanie nadmuchowe?

System ogrzewania nadmuchowego to nowoczesne i dyskretne narzędzie grzewcze, polegające na bezpośrednim podgrzaniu powietrza i dostarczeniu go do kościoła.

Podgrzanie powietrza realizowane jest za pomocą pieca nadmuchowego zasilanego gazem ziemnym lub płynnym a także za pomocą pompy ciepła powietrze-powietrze. Następnie ogrzane powietrze transportowane jest poprzez system kanałów nawiewnych wprost do estetycznie ukrytych na powierzchni obiektu krat nadmuchowych. Uwolnione w ten sposób ciepłe powietrze bezgłośnie wydostaje się z nawiewu w konkretnych miejscach, po czym ekspresyjnie rozchodzi się po pomieszczeniu.

Ogrzewanie i nie tylko!

Nazwa mechanizmu ogrzewania nadmuchowego może okazać się złudna, ponieważ system ten nie tylko ogrzewa ale również klimatyzuje.

Rozbudowa systemu o klimatyzację polega na dołożeniu do instalacji chłodnicy która będzie schładzać powietrze w okresie letnim. Dzięki temu nie ma potrzeby instalowania dodatkowych klimatyzatorów tylko wykorzystujemy obecną instalację kanałową do rozprowadzenia schłodzonego powietrza po obiekcie. W ten sposób jedna instalacja pracuje dla nas przez cały rok.

Należy tutaj pamiętać ze w przypadku ogrzewania kościoła pompą ciepła nie ma potrzeby instalowania dodatkowej chłodnicy ponieważ pompa odwraca obieg termodynamiczny i pracuje w trybie klimatyzacji.

Funkcja wentylacji.

Wentylacja jest bardzo ważna dla zdrowia i komfortu osób przebywających w kościele. Ma to szczególne znaczenie podczas dużych uroczystości kościelnych kiedy to w kościele robi się duszno i brakuje tlenu do oddychania. Dochodzi wówczas do omdleń i robi się senna atmosfera. Rozwiązaniem tego problemu jest sprawna wymiana powietrza.

Funkcja wentylacji polega na włączeniu tylko wentylatora w urządzeniu grzewczym co powoduje wymianę i cyrkulację świeżego powietrza, jednocześnie umożliwiając odfiltrowanie z niego szkodliwych pyłów lub alergenów. Tutaj również wykorzystujemy istniejąca instalacje grzewczą, dokładamy tylko kanał czerpny przez który pobierane jest świeże powietrze z zewnętrz.

OGRZEWANIE KLIMATYZACJA WENTYLACJA w jednym.

Ogrzewanie w kościele stanowi jeden z ważniejszych aspektów mających bezpośredni wpływ na komfort osób duchownych i wiernych podczas uroczystości kościelnych. System nadmuchowy charakteryzuje się nie tylko właściwościami grzewczymi ale również doskonale sprawdza się także w roli klimatyzatora i narzędzia do wentylacji powietrza. Dzięki tym cechom mechanizm ogrzewania nadmuchowego znajduje zastosowanie przez cały rok.

Wielofunkcyjność ogrzewania nadmuchowego sprawia, że zdobywa ono coraz większe zaufanie wśród użytkowników obiektów sakralnych.