Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

Wyszukaj firmę
w e-Katalogu

Polecamy

 

04 Października 2017

Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO.

 

 

 

W dniach od 7 do 9 listopada odbędzie się piąta już edycja Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Odbywająca się na jesieni w Warszawie, impreza to nie tylko ważne z biznesowego punktu widzenia spotkaniem pomiędzy przedstawicielami firm, instytucji oraz organizacji zajmujących się ochroną dziedzictwa narodowego. Targi Dziedzictwo to także bogaty program merytoryczny.

 

Ogółem w polskich diecezjach znajduje się prawie ponad 30 tys. obiektów zabytkowych, z czego ponad 12 tysięcy wpisanych jest do rejestru zabytków. Do kategorii nieruchomych zabytków sakralnych zaliczane są m.in. dzieła architektury i budownictwa sakralnego, zespoły budownictwa kościelnego, cmentarze oraz miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne i działalność wybitnych osobistości lub instytucji kościelnych. Nie można także zapominać o zabytkach ruchomych, takich jak: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, zbiory przedmiotów, jak np. szat liturgicznych, ale także numizmaty, kościelne przedmioty historyczne czy instrumenty muzyczne. Zabytkowe obiekty sakralne wraz z dziełami sztuki kościelnej stanowią ważną część dziedzictwa narodowego. Szczegółowa tematyka ochrony tego obszaru zostanie omówiona podczas panelu „Sztuka konserwacji zabytków sakralnych” organizowanego w ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, które odbędą się równolegle do Targów Dziedzictwo. Równie ważne kwestie zostaną omówione podczas prelekcji dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego zbiorów, zasad ewakuacji  z obiektów zabytkowych oraz prewencji i profilaktyki w zwalczaniu przestępczości wobec dóbr kultury.

 

Należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami kluczową rolę w ochronie zabytków odgrywa wojewoda. Zapisy dotyczące tego zakresu znajdują się również w Konkordacie, jak i dokumentach ustanowionych przez Konferencję Episkopatu Polski. Do czynności związanych z ochroną zabytków należą inwentaryzacja, katalogowanie oraz fizyczna ochrona obiektów. Ta ostatnia dotyczy zarówno klęsk żywiołowych, sytuacji kryzysowych będących wynikiem kradzieży czy aktów wandalizmu, na które często narażone są obiekty sakralne ze względu na wysoką wartość historyczną, artystyczną i kolekcjonerską. System postępowania w przypadkach zagrożenia wymaga stałego udoskonalania, szczególnie warte omówienia są schematy skoordynowanych działań różnych instytucji państwowych, samorządowych i kościelnych oraz wyspecjalizowanych służb, w tym Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i formacji obrony cywilnej. Dialog, wymiana myśli jak i możliwość poznania najnowszych rozwiązań technologicznych jest w tym przypadku kluczowa dla przedstawicieli Kościoła, zakonów oraz związków wyznaniowych – Targi Dziedzictwo dają właśnie taką unikalną możliwość.

 

Podczas tegorocznych Targów Dziedzictwo przedstawiciele Kościoła oraz związków wyznaniowych będą mogli poznać z najnowsze rozwiązania oraz technologie stosowane w renowacji i ochronie zabytków. Zaprezentowane zostaną także rozwiązania technologiczne stosowane w muzeach diecezjalnych, mające na celu digitalizację i atrakcyjne udostępnienie zbiorów.

Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios. Targi zostały objęte patronatem honorowym: Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojciecha Woźniaka - Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Tomasza Makowskiego - Dyrektora Biblioteki Narodowej, generała bryg. Leszka Suskiego - Komendanta Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju, ks. bp Michała Janocha - Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, Przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski oraz Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy - Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski.

Targi Dziedzictwo odbędą się w Centrum Targowo-Kongresowym przy ulicy Marsa 56c  w Warszawie. Wstęp na targi jest bezpłatny, rejestracji można dokonać przez internet na stronie: https://www.mttargionline.pl/Dziedzictwo2017.

Więcej informacji na www.targidziedzictwo.pl