Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

Wyszukaj firmę
w e-Katalogu

Polecamy

 

Konferencje „Realizacja inwestycji budowlanych w OBIEKTACH SAKRALNYCH" 2019

5 czerwca 2019

Diecezja Opolska: Sebastianeum Silesiacum – Instytut Naukowo-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa w Kamieniu Śląskim. Zapraszamy osoby duchowne z diecezji opolskiej, gliwickiej, świdnickiej oraz archidiecezji katowickiej.

Szczegóły
 

12 września 2019
Diecezja włocławska: Dom Pielgrzyma „Arka” w Licheniu Starym. Zapraszamy osoby duchowne z diecezji włocławskiej, toruńskiej, płockiej, łowickiej, kaliskiej, bydgoskiej oraz archidiecezji łódzkiej i gnieźnieńskiej

 

24 października 2019
Diecezja Pelplińska: Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie. Zapraszamy osoby duchowne z diecezji pelplińskiej, elbląskiej, bydgoskiej oraz archidiecezji gdańskiej i szczecińsko-kamieńskiej