Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

12 Maja 2019

Kontrola dostępu w obiektach sakralnych

W obiektach, w którym jest wiele drzwi zamykanych na klucz, warto dla bezpieczeństwa i wygody zainstalować tzw. system klucza master. Polega on na tym, że zamki w poszczególnych drzwiach mogą być otwierane przy pomocy kilku kluczy mających różne zakresy dostępów w zależności od uprawnień lub funkcji pełnionych przez korzystające z nich osoby. Klucz master, zwany również generalnym, otwiera wszystkie zamki (tzn. wkładki patentowe) należące do systemu. Są także klucze grupowe, którymi można otworzyć tylko wybrane zamki, a także klucze indywidualne, otwierające jedynie jeden konkretny zamek.
czytaj więcej
06 Marca 2018

Skuteczny system znakowania wyposażenia kościelnego

System GanSkarb to specjalne, nowoczesne znakowanie mienia, które służy między innymi jako prewencja przed kradzieżą, ale również ułatwia identyfikację skradzionych przedmiotów.
czytaj więcej
17 Października 2017

Jak zaplanować i zaprojektować wykonanie instalacji przeciwpożarowej podczas budowy, modernizacji i remontu świątyni

Artykuł oparty o wykład mgr. inż. Roberta Walenia specjalisty PPOŻ na temat tego, jak zaplanować i zaprojektować wykonanie instalacji przeciwpożarowej podczas budowy, modernizacji i remontu świątyni zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacyjnymi – analiza, optymalizacja, rozwiązania.
czytaj więcej
23 Czerwca 2015

Zabezpieczenie obiektów sakralnych przed przestępczością

Kradzieże dzieł sztuki znajdujących się w obiektach sakralnych to w tej chwili jeden z większych problemów przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom. Podsumowując ostatnie 15 lat, statystycznie można przyjąć, że ofiarą złodziei padło ponad 50% wszystkich kościołów i kaplic! Jakie są przyczyny tego procederu? Jakie podjąć działania, aby zakończyć grabieże? Co zrobić, żeby się ustrzec przed grabieżą? Przeczytaj artykuł.
czytaj więcej
01 Kwietnia 2015

Systemy detekcji pożaru – pomocnik Bożej Opatrzności

Czy ciągle musi być aktualne powiedzenie: mądry Polak po szkodzie? Otóż nie! Dlatego nie tracę wiary, że może ten artykuł napisany w sposób prosty i bez zadęcia trafi do świadomości księży, sióstr zakonnych czy opiekunów świątyń innych wyznań, które stanowić mają dziedzictwo dla kolejnych pokoleń.
czytaj więcej
01 Kwietnia 2015

Ochrona kościołów przed pożarem z wykorzystaniem hybrydowego system detekcji pożaru SAGITTARIUS *

Hybrydowy system SAGITTARIUS jest niezawodnym i nowoczesnym rozwiązaniem dla nowo powstających lub rozbudowywanych, już istniejących systemów wykrywania pożaru. Stanowi on idealne rozwiązanie dla obiektów zabytkowych o wysokich walorach estetycznych i historycznych oraz dla modernizowanych obiektów użyteczności publicznej, w których wystrój i nienaruszalność wnętrz oraz ochrona są najważniejsze.
czytaj więcej