Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

Wyszukaj firmę
w e-Katalogu

Polecamy

 

31 Maja 2019

Biblia – droga do Życia

Szanowni Państwo,

Biblia, jako kierowane przez wieki historii zaproszenie na Drogę prowadzącą do Jezusa Chrystusa, jest czwartym, ostatnim z zaplanowanych „kroków” wprowadzających na drogę chrześcijańskiego życia. Nie tylko „teoretycznego poznania chrześcijaństwa”, ale wejścia ścieżkami swojego życia na drogę, jaką jest Jezus Chrystus.

Księgi biblijne zawierają klucz do odczytania wydarzeń relacji między Bogiem, Panem świata, a ludźmi wszystkich czasów – historii stworzenia i odkupienia od grzechu. Wydarzenia odpowiadają starożytnym tradycjom i rytom, z cechami literackimi różnego pochodzenia, przynależnymi do różnych epok historycznych. Odczytujemy w tych świętych Zwojach świadomość Izraela o wydarzeniach jego historii, ich interpretację w świetle wiary. Bóg objawia się nie tyle w historii, co w świadomości wiary, jaką ma lud wierzący odnośnie do swojej historii. To, co faktycznie przydarzyło się ludowi o charakterze historycznym i teologicznym, a jednak w swojej treści zawiera żydowskiemu w chwili przechodzenia przez Morze Czerwone, z punktu widzenia historycznego i naukowego (przypływ, silny wiatr czy cokolwiek innego) znaczy mniej niż to, co dokonało się w jego świadomości.

Biblia wprowadza nas w rzeczywistość zbawienia, wobec której stoimy. Gdzie, w jakim punkcie, jesteśmy w naszym życiu? Można być poza. Nie dlatego, że Bóg nie działa w nas, ale dlatego, że my się tym nie interesujemy, że nie obchodzi nas Boże działanie, żyjemy tylko sytuacjami czysto psychicznymi, w wymiarze naturalnym. Czasem jest tak bez jasnej świadomości z naszej strony; czasem, w niektórych momentach „zaczepiamy” o Drogę, jaką jest Jezus, ale bez dojścia do rzeczywistej więzi; jesteśmy częściowo wewnątrz, częściowo na zewnątrz. Trzeba być uważnym, ponieważ życie jest dynamiczne. Wierzy się w Jezusa, ale do tej wiary nie wchodzi się raz na zawsze. Czasem się cofa. Droga wiary jest drogą wolności.

Żyjemy w klimacie kulturowym, który „wysysa nas z samych siebie”. Ale w tym rzeczywistym są także uzależnienia od tego, „jak nas widzą”, od ambicji, egoizmu, sukcesu, braku wrażliwości na więzi międzyludzkie, na wymiar wspólnotowy życia, również w rodzinie; uzależnienie od narkotyków, seksu, alkoholu. Niektórzy „bardziej pobożni” szukają poza samymi sobą pewności, że to, co czują jako wolne i wypływające z woli Bożej wobec nich, jest tym rzeczywiście. Są rozczarowani, gdy nie znajdują potwierdzenia. Nieświadomie starają się uniknąć trudu rozeznawania Ducha, uważając, że przecież chcą dobrze; wierząc, że można przerzucić na kogoś innego odpowiedzialność, jaka ma być wyłącznie ich.

Francesco Rossi de Gasperis jest pragmatyczny aż do bólu! Całe swoje życie poświęcił na zgłębianie misterium ukrytego w Biblii. Szkicuje przed Czytelnikiem to, co tajemnicze, przekraczające ludzkie kalkulacje myślowe, święte w swej istocie, całkowicie Inne. Jednocześnie wskazuje na praktyczne konsekwencje wyborów człowieka, wynikające z obdarowania go przez Stwórcę wolnością. Jak przewodnik – znający drogę – zwraca uwagę Czytelnikowi na konkretne, szczególne elementy zabiegania Boga o prawdziwość i pełnię życia człowieka. Dotyka szczegółu, wynosząc go na orbitę całego zamysłu Boga. Łączy ze sobą pozornie odległe od siebie wydarzenia, by pokazać, że we wszystkim chodzi o zaufanie do prowadzącego i stale obecnego Boga (YHWH).

Jest jeszcze jedna zaleta tej publikacji. Tekst nadaje się świetnie jako konspekt, impuls do pracy w grupach. Nie muszą to być od razu grupy bardzo sprofilowane. Nie, wręcz przeciwnie, chodzi o środowiska znajomych, kręgi przyjaciół, sąsiedztwo, grupy chrześcijan, którzy pragną pogłębić znajomość Biblii, zapoznać się z planem Boga, poznać Jego sposób działania oraz Jego myślenie o człowieku i o świecie. Zarówno człowiek wierzący, jak i agnostyk będą mieli szansę skonfrontowania się z Bogiem, który gorąco pragnie, by człowiek mu zaufał. Kim jest Bóg, który swego Syna, Mesjasza Jezusa z Nazaretu czyni miejscem nowego spotkania stworzenia ze Stwórcą?

Publikowane cztery książki:

Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia),
Nowe odczytanie codzienności,
Zmartwychwstał, nie ma Go tu... Jest żywy na zawsze!,
Biblia – droga do Życia

są zamierzone świadomie jako cykl opisujący fundamenty chrześcijaństwa odkrywane ciągle na nowo każdego dnia.

 

ks. Andrzej Koprowski SJ
Bogusław Spurgjasz