Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

11 Listopada 2020

Nagłośnienie kościołów

Od czego zależy jakość dźwięku w kościele? Co wpływa na zrozumiałość mowy? W niniejszym artykule omówione są czynniki decydujące o zrozumiałości mowy w kościołach. Pod pojęciem zrozumiałości mowy kryje się stopień zrozumienia przez słuchaczy treści nieznanego im wcześniej komunikatu. Przez stulecia zrozumiałość przekazu ustnego w kościołach zależała od właściwości akustycznych wnętrz. Dziedzina fizyki zajmująca się propagacją dźwięku wewnątrz pomieszczeń to akustyka wnętrza.
czytaj więcej
05 Września 2019

Oświetlenie zabytkowych budowli sakralnych

Światło od zawsze jest tematem kluczowym w historii sztuki i architektury, przekształcającym się wraz z charakterem epok: łagodne przejścia światłocienia we freskach Michała Anioła zmieniały się w silne kontrasty u Caravaggia. Podobne przeobrażenia następowały w architekturze, gdzie światło nieustannie tworzy przestrzeń i determinuje percepcję obiektów. Sztuczne oświetlenie posiada krótką historię, szczególnie w stosunku do kościołów powstałych wiele wieków temu. To banalne stwierdzenie określa powód wszystkich trudności napotykanych przy projektowaniu systemów iluminacji w zabytkowych
czytaj więcej
19 Listopada 2018

By lepiej usłyszeć Słowo Boże

Zastosowania materiałów akustycznych, dźwiękochłonnych, dekoracyjnych – rozwiązania dla obiektów sakralnych. W zależności od potrzeb i sytuacji architektonicznej SUFMARTECH profesjonalnie rozstrzyga problemy związane z kolorystyką a szczególnie z akustyką dużych powierzchni sakralnych. Współpracujemy z doświadczonymi projektantami wnętrz, akustykami oraz konstruktorami.
czytaj więcej
01 Września 2018

Kościoły, w których dobrze słychać...

Wiele spośród nowych obiektów sakralnych, obecnie budowanych w Polsce wyróżnia nie tylko ciekawa architektura, ale także wspaniała akustyka. Jakość odbioru treści w kościołach jest niezmiennie od tysiącleci ważna, jak ważny jest też aspekt wizualny. Akustyka wnętrza zależy zarówno od kształtu budynku, jak i użytych do jego budowy materiałów i wyposażenia. Nowoczesne rozwiązania akustyczne oparte o dźwiękochłonne płyty sufitowe z wełny skalnej zapewniają optymalny klimat do odbioru dźwięku i nieograniczone możliwości aranżacyjne.
czytaj więcej
15 Lipca 2018

Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie wnętrz obiektów sakralnych

Światło ma znaczący wpływ na funkcjonalność kościoła, jego odbiór przez wiernych i przez zwiedzających. Pełni funkcje użytkowe, ale również iluminacyjne, nakierowane na budowanie nastroju, eksponowanie światłem architektury i wystroju wnętrza, tworzenie swoistego przewodnika wzrokowego po ważniejszych jego elementach. Dla zachowania właściwych relacji między symboliką, liturgią i architekturą, należy poszukiwać takich rozwiązań, które dając pożądany efekt oświetleniowy nie będą nadmiernie ingerować w charakter wnętrz sakralnych.
czytaj więcej
24 Kwietnia 2018

Oświetlenie w obiektach sakralnych

Zastanawiając się nad oświetleniem należy pamiętać, że każdy kościół jest jedyną, niepowtarzalną budowlą. Do każdego projektu należy podchodzić indywidualnie, uwzględniając możliwości i wytyczne dotyczące oświetlenia w tego typu obiektach.
czytaj więcej