Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

28 Lutego 2024

Renowacja Obiektów Sakralnych Potysz

Firma "Renowacja Obiektów Sakralnych Potysz" istnieje już o 1967 roku. Tworzenie tej firmy w tamtych czasach wiązało się z nie lada wyczynem, ponieważ było okupione ciężką i mozolną pracą. Właśnie przez lata ciężkiej pracy, nasza firma stanęła na twardym fundamencie jakim są opinie o świadczonych przez nas usługach. Nasza kadra składa się z dynamicznych zespołów bardzo ambitnych i doświadczonych pracowników, którzy bardzo angażują się w swoją pracę i dbają o renomę firmy.
czytaj więcej
08 Listopada 2023

Problemy renowacji zabytkowych budowli sakralnych

Harmonia bryły kościoła, porządek układu cegieł, kolor i faktura tynku, piękno rzeźb i fresków a nawet ślady narzędzia pozostawione przez rzemieślnika na kamieniu, te i wiele innych cech świadczą o urodzie zabytku. Piękno to więcej niż uroda. Miliony ludzi pokonuje ogromne odległości, aby doświadczyć kontaktu z prawdziwym pięknem świątyń i klasztorów. Naczelnym założeniem współczesnej konserwacji zabytków jest zachowanie w jak największym stopniu ich autentyzmu.
czytaj więcej
11 Stycznia 2023

Zastosowanie technologii Remmers w konserwacji wapiennych wypraw i stiuków kościołów na Lubelszczyźnie.

W konserwacji zabytków bardzo ważnym elementem procesu projektowania jest poszukiwanie pierwotnej koloru i formy a następnie poprawny dobór rozwiązań technologicznych. Konserwatorzy i projektanci mają do wyboru wprowadzenie do programu prac zdobyczy nowoczesnej chemii budowlanej oraz materiałów „odkrytych na nowo”. Są nimi produkty oparte na starych technologiach i spoiwach, wytwarzane w tradycyjny sposób oraz stare spoiwa podane w nowej formule. W tym zakresie prym wiedzie wapno stosowane, jako spoiwo zapraw i farb od czasów starożytnych aż do dziś.
czytaj więcej
21 Listopada 2022

Renowacje zabytkowych budowli sakralnych z REMMERSEM

Na rynku pojawiają się wciąż nowe, wyspecjalizowane produkty i technologie. Stawia to niejednokrotnie księży, wykonawców i projektantów przed koniecznością stałego poszerzania wiedzy technologicznej. Istnieją firmy od lat zajmujące się tworzeniem kompletnych systemów hydroizolacji fundamentów budynków oraz renowacji ich elewacji. Remmers od 25 lat w Polsce i od ponad 70 w Europie, jest znanym producentem materiałów do renowacji architektury.
czytaj więcej
15 Września 2020

Przełom w technologii czyszczenia powietrza - ochrona dzieł polichromii i wiernych

Według danych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków do rejestru wpisanych jest ok 61 tys. zabytków nieruchomych, spośród których ok 37 tys. zaliczanych jest do zabytków sakralnych( kościoły różnych wyznań, zabudowania klasztorne, dzwonnice ), co stanowi ok 60% tej kategorii obiektów. Ze względu na dużą wartość historyczną i architektoniczną utrzymanie, zabezpieczenie i ochrona tego niezwykłego bogactwa jest zadaniem nader złożonym, wymagającym kompetentnej współpracy i wzajemnego zrozumienia ze strony Konserwatora Zabytków i właściwych władz diecezjalnych.
czytaj więcej
25 Czerwca 2019

Efento Logger w Kościele Pokoju w Jaworze – monitorowanie temperatury i wilgotności

Rejestrator temperatury i wilgotności – Efento Logger został zainstalowany w Kościele Pokoju w Jaworze. Efento Logger zasilany jest baterią, która wystarcza na minimum 2 lata pracy, a w pamięci gromadzi 28 000 pomiarów (pomiary temperatury i wilgotności z okresu 1 roku przy próbkowaniu co 15 min). Po zapełnieniu pamięci następuje nadpisywanie danych – najstarsze pomiary zastępowane są nowymi. Przy rejestracji temperatury i wilgotności co godzinę pamieć urządzenia wystarcza na zapis danych przez około 4 lata.
czytaj więcej
03 Kwietnia 2018

Histolith – ponad 120 lat doświadczeń firmy Caparol

Nasza historia zaczęła się w XIX wieku. Założyciel i właściciel firmy Deutsche Amphibolin-Werke, Robert Murjahn, już w roku 1895 wynalazł farbę do fasad, której nadał nazwę Murjahns Anstrich-Pulver. Spoiwami w tym produkcie były wapno i kazeina. Zastosowany przez Murjahna mineralny wypełniacz przyczynił się do znakomitej odporności na warunki klimatyczne oraz do trwałości barw. Sprzedaż farby Murjahns Anstrich-Pulver przekroczyła wszelkie oczekiwania. Farbę tę stosowano nie tylko do zabezpieczania i zdobienia budynków mieszkalnych i komercyjnych, lecz również do budynków reprezentacyjnych.
czytaj więcej
22 Sierpnia 2014

Temperatura i wilgotność a zabytkowe kościoły

Jakie parametry określają mikroklimat w kościele? Jakie czynniki mają wpływ na mikroklimat kościoła? Dlaczego ogrzewanie kościoła może być niekorzystne dla jego mikroklimatu? Czym jest wilgotność względna powietrza? Czy wilgotność względna powietrza może być wyższa, niż 100%? Od czego zależy wilgotność powietrza? W jaki sposób zmiany wilgotności powietrza w kościele będą oddziaływać na elementy jego wyposażenia? Dlaczego zmiany wilgotności powietrza powodują pęknięcia drewnianych rzeźb? W jaki sposób zmiany wilgotności powietrza będą oddziaływają na sztukaterię?
czytaj więcej
16 Lipca 2014

Współczesny świat kocha zabytki - rozmowa z dr Grażyną Stojak, podkarpackim wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Podstawowym działaniem w kierunku ochrony zabytków jest znalezienie najodpowiedniejszej funkcji dla obiektu zabytkowego. To właśnie dobrze dobrana funkcja powoduje determinację w rewitalizacji obiektów zabytkowych, w tym sakralnych i kościelnych. Jeżeli mamy dobrze określoną funkcję, to będziemy także zdeterminowani w poszukiwaniu rozwiązań konserwatorskich, finansowych i użytkowych. Trzeba zaznaczyć, że w ślad za determinacją musi iść poszukiwanie programów konserwatorskich, które pomogą godnie zrealizować koncepcję i co ważne - pomogą rozliczyć się z pozyskanych środków.
czytaj więcej
01 Lipca 2014

Konserwacja kamienia

Na płycie marmurowej przymocowanej niedawno w naszym kościele pojawiły sie ciemne plamy. Jaka może być przyczyna ich powstania? Bogato rzeźbiony portal posiada liczne ubytki. Czy istnieje możliwość integracji tego typu dekoracji? W jaki sposób pozbyć się wykwitów solnych z powierzchni muru ceglanego? Chciałbym się dowiedzieć, czy istnieją preparaty, które wzmocniłyby zdegradowaną powierzchnię rzeźby z piaskowca, bez zmiany barwy kamienia? Niedawno umieściliśmy nową rzeźbę z piaskowca przed kościołem. Martwię się jednak, gdyż deszcze mogą powodować jej niszczenie.
czytaj więcej
1  2