Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

Wyszukaj firmę
w e-Katalogu

Polecamy

 

10 Maja 2019

Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia). Jak Jezus Chrystus dla nas tworzył swój Kościół

Szanowni Państwo,

Na skrzyżowaniu dróg (Ekklesia). Jak Jezus Chrystus dla nas tworzył swój Kościół

– to publikacja o Kościele. Książka, która swoją formą przypomina album, przedstawia zamysł Boga względem człowieka, wyrażający się w nieustannym proponowaniu mu drogi odkupienia, by podążając nią, mógł on po-wrócić do zażyłości ukazanej w Księdze Rodzaju i by ponownie odnalazł się odpowiedzialnym za ład w Bożym świecie. Punktem kulminacyjnym tej Boskiej propozycji jest osoba Jezusa Chrystusa i Jego dzieło – odkupienia każdego i wszystkiego. Działając w Palestynie, zwołuje (stąd Ekklesia) Dwunastu i przekazuje im misję (słuszną sprawę) niesienia dobrej nowiny o możliwości odrodzenia miłosnej relacji z Bogiem. Publikacja chce pokazać inicjatywę Boga zwaną Kościołem od strony jego założyciela, inicjatora, ale i tego, który stanowi jego istotę.

Pismo Święte jest zapisem ukazującym działanie Boga, Jego postawę wobec człowieka, trud odkupienia, by przywrócić ład mimo zalewu grzechu i działania szatana. Jest ono także znakomitą okazją do wyraźnego spojrzenia na nauczanie i działalność Kościoła jako świadectwo wrażliwości na humanum, osadzonego w Bogu i zleconego trosce wspólnoty wiary. Jest wreszcie szansą, by spojrzeć na Kościół nie tylko jako „efekt działania struktury”. Ważne w tym kontekście staje się podkreślenie, że chrześcijaninem jest się w Kościele. Jesteśmy chrześcijanami dzięki temu, że świadectwo o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie dotarło do nas od Apostołów, przez pokolenia. Ważne, by poprzez nas zostało przekazane następnym. Kontekst kulturowy współczesności, przesyt zalewem informacji, w rezultacie brak traktowania na serio wielu istotnych kwestii sprawiają, że przekaz chrześcijaństwa winien przypominać serwis informacyjny, ukazujący działanie Boga, Jego troskę o zachowanie ładu stworzenia, Jego postawę wobec człowieka, trud odkupienia przywracający ład mimo zalewu grzechu i działania szatana. Chrześcijaństwo wprowadza nas w świat Boga...

Publikacja została pomyślana wieloaspektowo zarówno pod względem treści, jak i prze- znaczenia. W swojej strukturze przenosi Czytelnika w różne przestrzenie: w czas i warunki starożytne – by pokazać wagę kontekstu geograficzno-historycznego, wprowadza w sytuacje współczesnego człowieka – zapoznając z jego warunkami życia i zarysowując konkretny kształt jego twarzy (pokonuje anonimowość), wreszcie zaprasza w świat duchowości – pokazując stałą obecność i konkretne działanie samego Boga. Odczytanie bowiem Jego zamysłu oraz uczenie się Jego miłującego sposobu patrzenia na rzeczywistość stanowi o mądrości życia.

Głównym celem tej książki jest zainspirowanie do refleksji, do pogłębienia doświadczenia Kościoła. Nie da się jej, ale i nie było takim zamiarem Autorów, czytać szybko, ale to nie znaczy, że nie jest fascynująca. Nawet więcej, zachęca do rozmowy z innymi na temat poruszonych w niej aspektów życia. Z tego powodu nadaje się jako lektura na każdy czas – nawet wakacyjny, który przecież jest okazją do duchowego – jak mawiał Norwid – odpocznienia. Może być dobrym prezentem przy różnych okazjach świętowania Roku Liturgicznego czy przyjmowania sakramentów. Może być także pomocą dla Katechetów w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć o tematyce szeroko pojętej misji Kościoła. Dla środowisk osób świeckich, podobnie jak dla księży i osób zakonnych, może być pomocą w refleksji nad naszą chrześcijańską tożsamością i jej wyrazem w stylu naszego życia i w formach uczestniczenia w posłannictwie Kościoła. Jednym słowem zachęca do odkrycia swojej ścieżki i zobaczenia czy widoczne są na niej ślady drogi odkupienia – wzbudzania sensu życia i kochania.

Zapraszamy do wyruszenia w drogę…

 

ks. Andrzej Koprowski SJ (autor)
Bogusław Spurgjasz (wydawca)