Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

Wyszukaj firmę
w e-Katalogu

Polecamy

 

19 Września 2017

Targi LUBSACRO po raz dziewiąty!

Budownictwo i architektura sakralna, konserwacja i renowacja zabytków, wyposażenie obiektów sakralnych, nowoczesne technologie, szaty i naczynia liturgiczne, sztuka sakralna, dewocjonalia, debata poświęcona personalizmowi chrześcijańskiemu, bezpłatne warsztaty i konferencje, konkurs plastyczny dla najmłodszych, to tylko niektóre z tematów i atrakcji, które towarzyszyć będą IX edycji Targów Sztuki Sakralnej i Wyposażenia Kościołów LUBSACRO, które odbędą się w dniach 27-28 września 2017 roku w godzinach 10 -18 w Centrum Wystawienniczo – Konferencyjnym  Targów Lublin,  przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.

Wśród szerokiej gamy produktów oferowanych na Targach, zwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą wyrobów takich jak: dewocjonalia, naczynia liturgiczne, monstrancje, relikwiarze, witraże, szaty liturgiczne, obrusy ołtarzowe, dzwony kościelne czy organy. Dodatkowo gościć będziemy największe w Polsce biura turystyki religijnej, wydawnictwa katolickie, artystów malarzy i rzeźbiarzy, producentów oświetlenia, ogrzewania i nowoczesnych technologii. Bezpośredni kontakt osób duchownych lub zarządzających parafiami z producentami i przedstawicielami hurtowni daje możliwość skutecznej negocjacji cen. Wystawcy przygotowali specjalne pakiety promocyjne na usługi, produkty, oferty biur podróży, zakup pojazdów biznesowych, dewocjonalia, sprzęt i wyposażenie kancelarii, które dostępne będą wyłącznie podczas Targów Lubsacro.

Wzorem lat ubiegłych Targi Sztuki Sakralnej i Wyposażenia Kościołów LUBSACRO to nie tylko wystawa, ale i bogaty program wydarzeń towarzyszących. Stowarzyszenie Pedagogów Natan przeprowadzi praktyczne warsztaty dla katechetów, nauczycieli i wychowawców, natomiast Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium zaprezentuje najnowsze publikacje.

Podczas trwania Targów Lubsacro nastąpi rozdanie nagród w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży „Moja Parafia”. Konkurs skierowany jest do uczniów uczęszczających na lekcje religii do szkół podstawowych  i gimnazjów. Warunkiem uczestnictwa było samodzielnie wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej obraz kościoła, portret sylwetki księdza bądź dowolną scenę z życia parafii.

Targom towarzyszyć będą wystawy:

  • Wystawa prac plastycznych nagrodzonych w konkursie „Moja Parafia”

  • Wystawa malarstwa pn. „Spojrzenia Madonny” autorstwa Urszuli Bydlińskiej

  • Wystawa fotografii „Na drodze do Fatimy” autorstwa Kazimierza Kasprzaka

  • Wystawa „Jubileusz 40-lecia Wydawnictwa Gaudium”

Uroczyste otwarcie Targów odbędzie się 27 września o godz. 12.00 w hali A.


Po inauguracji wydarzenia, o godzinie 13.00 organizatorzy zapraszają na debatę poświęconą zagadnieniom personalizmu chrześcijańskiego. Debatę poprowadzi Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka MIC, pracownik naukowy UKSW w Warszawie, kierownik pierwszej w świecie Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego. Ks. prof. Dr hab. Bogumił Gacka MIC w 1974 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów; po złożeniu pierwszej profesji zakonnej odbył studia teologiczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i przyjął święcenia prezbiteratu (1981). W 1989 r. zdobył stopień doktora teologii na podstawie rozprawy „Personalistyczna eklezjologia Johna H. Newmana”, napisanej na KUL pod kierunkiem ks. prof. Czesława Bartnika.  Odbył również studia specjalistyczne w Boston University i Harvard University. Habilitował się w 1996 r. na podstawie publikacji „Personalizm amerykański”. Ksiądz profesor jest również prezesem Stowarzyszenia Naukowego Personalizm, założycielem i redaktorem półrocznika „Personalizm” (edycja polska i angielska). W 2010 r. opublikował książkę „Znaczenie osoby w teologii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI”.

Po debacie, o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie z ks. Januszem Kozłowskim, kapłanem archidiecezji lubelskiej, poetą, prozaikiem, publicystą, krytykiem literackim, animatorem życia kulturalnego i sportowego, uczestnikiem pielgrzymek rowerowych do sanktuariów maryjnych w Europie.


Wstęp na Targi jest bezpłatny po  wcześniejszej rejestracji, której można dokonać na stronie internetowej oraz na miejscu podczas trwania wydarzenia.

Szczegóły dotyczące Targów oraz konkursu „Moja Parafia”: www.lubsacro.targi.lublin.pl