Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

22 Sierpnia 2022

Sposób na bezinwazyjne pozbycie się wilgoci kapilarnej PROsystem w obiektach sakralnych

Co to jest wilgoć kapilarna i jak powstaje ?

Ryzyko pojawienia się wilgoci kapilarnej nasila się w przypadku budynków pozbawionych izolacji poziomej lub gdy uległa ona uszkodzeniu. Występujące w materiałach budowlanych mikrokanaliki (kapilary) powodują transport wody w murach, poprzez różnicę napięć między podłożem a gruntem. Jest to typowe zjawisko dotykające obiektów zabytkowych, zważywszy na dawne sposoby budowania oraz fakt, że izolację, w naszym rozumieniu tego pojęcia zaczęto stosować dopiero na przełomie XIX I XX wieku. Problem ten uwidacznia się zwłaszcza w piwnicach lub pomieszczeniach bezpośrednio stykających się z podłożem. Przeważnie podciąganie kapilarne osiąga maksymalną wysokość do 1,5 metra, lub wyżej w przypadku, gdy tynk lub warstwa wierzchnia jest nieoddychająca.

Na intensywność podciągania kapilarnego wpływa wiele czynników: warunki wodno-gruntowe, sposoby użytkowania obiektu, opady atmosferyczne czy stan techniczny murów. Skala wilgoci kapilarnej jest zależna także od szerokości murów, sorpcji materiału, własności zaprawy murarskiej, i warunków zewnętrznych takich jak gradient temperatury.

Najczęstszym objawem wilgoci kapilarnej jest:

  • nieprzyjemny zapach,
  • powstawanie pleśni,
  • rozwarstwianie i odpadanie tynku ze ścian, uszkodzenie farby
  • wytrącanie się wapna i azotanów,
  • obecność soli na powierzchni ścian,
  • chłód wyczuwalny w pomieszczeniach.

Dlaczego usunięcie zawilgocenia kapilarnego jest ważne ?

Woda, przenikając przez porowate materiały, uruchamia kilka niszczejących procesów w tym fizycznych, chemicznych i biologicznych, które często tworzą łańcuch przyczynowo-skutkowy.

Woda pod postacią cieczy, pary lub lodu stanowi realne i poważne zagrożenie dla konstrukcji zabytkowych. Podciąganie kapilarne powoduje zniszczenia w obiekcie pod postacią odpadania materiału budowlanego, rozwarstwiania się farby, czy brzydkich wykwitów solnych. W dalszym etapie degradacji może dojść do wytworzenia się zarodników pleśni i ujawnienia się jej na ścianach. Często zdarza się, że pleśń nie jest widoczna gołym okiem i powoduje szereg nieprzyjemnych dolegliwości. Jest ona niebezpieczna dla wiernych, którzy przebywając w zawilgoconym obiekcie, wdychają zarodniki grzybów, co źle wpływa na ich stan zdrowia. Jest to szczególnie niebezpieczne dla alergików, astmatyków i parafian posiadających problemy z układem oddechowym.

Dlaczego wilgoć powoduje destrukcję tynku na ścianach ?

Niekorzystnym procesem zachodzącym w budynku, który nie jest w żaden sposób zabezpieczony przed napływem wilgoci (tzw. brak izolacji) jest krystalizacja soli. Wilgoć, która pnie się w górę ścian, transportuje ze sobą rozpuszczone sole, które przechodzą do warstw wierzchnich. Niska wilgotność powietrza wewnątrz budynku będzie powodować krystalizację tych soli na powierzchni, natomiast wysoka wilgotność w budynku będzie powodować absorpcję wody z powietrza. Proces ten powtarzający się cyklicznie skutkował będzie destrukcją tynku i muru budynku.

Urządzenie PROsystem jako rozwiązanie w pozbywaniu się wilgoci kapilarnej.

Próba likwidacji tych czynników, które powodują zawilgocenie kapilarne, przysparza wiele kłopotów i generuje ogromne koszty, gdyż wymaga zastosowania skomplikowanych technologii.

Urządzenia PROsystem działają na podstawie metody elektroosmozy. Bazuje ona na zjawisku przemieszczania się wilgoci w polu elektrycznym. Woda w kapilarach, a więc w mikroszczelinach w murze pnie się od fundamentów w górę, ponieważ mają one ładunek dodatni, a wyższe suche partie muru- ładunek ujemny. Podczas stosowania elektroosmozy używa się urządzeń wysyłających fale elektromagnetyczne, które wymuszają odwrócenie się ruchu cząsteczek wody w murze. Urządzenia te ustawiane są w centrum problemu wilgoci, gdzie emitują fale o określonej częstotliwości i odpowiednim natężeniu. Dochodzi wtedy do zjawiska zwanego odwróconą osmozą.

Metodę tą wykorzystuje się do prac w osuszaniu murów wykonanych z materiałów takich jak beton, kamień czy cegły. Należy wziąć pod uwagę, że proces osuszania tą metodą zależy nie tylko od stopnia zawilgocenia murów, ale także od grubości i rodzaju materiału z którego wykonany jest obiekt. Pierwsze efekty związane z działaniem elektroosmozy można zauważyć już po kilku tygodniach od zastosowania tej metody. W tym czasie urządzenie stale musi być podłączone do uziemionego gniazdka. Tylko regularna i nieprzerwana praca urządzenia gwarantuje nam, że efekty utrzymają się. Praca urządzenia w trybie ciągłym stanowi izolację/barierę dla wody.

Osuszanie bez ingerencji w strukturę murów.

Największą zaletą metody elektroosmozy, a co za tym idzie, urządzenia PROsystem jest jego nieinwazyjność. Metoda ta nie ingeruje w fundamenty i nie wymaga prowadzenia dalszych prac budowlanych. Niewątpliwie jednym z atutów jest możliwość instalacji urządzenia bez względu na porę roku, no i oczywiście jego niskie zużycie prądu, które kosztuje nas tylko kilkadziesiąt złotych rocznie. Istotne jest również to, że zastosowanie tej metody i urządzenia PROsystem w żaden sposób nie zakłóca urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne i radiowe, takich jak np. telefony komórkowe oraz nie ma żadnego wpływu na ludzi, zwierzęta czy rośliny.

Źródło: http://polska-prosystem.pl