Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

17 Października 2017

Jak zaplanować i zaprojektować wykonanie instalacji przeciwpożarowej podczas budowy, modernizacji i remontu świątyni

Rodzaje Instalacji w kościołach

 • Instalacja Elektryczna
 • Instalacja Odgromowa
 • System Sygnalizacji Pożaru
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu
 • System nagłośnienia i prezentacji wizualnej
 • Inne instalacje pomocnicze (tel-kom, telewizja)

 

Prawidłowe zasilanie instalacji elektrycznej

Dla bezpiecznego funkcjonowania instalacji elektrycznej należy wrócić uwagę na kilka zmiennych. Przede wszystkim czy przyłącze zostało poprawnie wykonane, następnie poprawne wykonanie tablicy rozdzielczej. Koniecznym jest, aby zlecać badania instalacji elektrycznej oraz wystrzegać się działań załatwiania dokumentów po znajomości. Trzeba zadbać o uziemienia oraz instalację przeciwgromową - odpowiednie jej przebiegi i zbliżenia z innymi instalacjami. Pamiętajmy, aby zasilanie centrali pożarowej płynęło z przed głównego wyłącznika.

 

System sygnalizacji pożaru - co to? 

Jedyna instalacja która:

 • Podlega największym uregulowaniom prawnym.
 • Prawnie wymaga okresowej kontroli (min. raz do roku 100% instalacji)
 • Monitoruje wszystkie przestrzenie i zakątki.
 • Zasilana jest z przed Gł. wył prądu.
 • Wyposażona w sygnalizatory dźwiękowe i przyciski ROP.
 • Możliwość bezpośredniego powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej.
 • Chroni obiekt i inne instalacje 24h/24h – centrala pożarowa w miejscu stałej obsługi.
 • Może być wykonana w wersji bezprzewodowej i pracować na baterii 6-8lat.

 

Na co zwrócić uwagę w zabytkowych kościołach przy wyborze systemu detekcji pożaru?

 • Dokumenty dopuszczające CNBOP i zgodność z obowiązującymi przepisami.
 • Czy zawiera w ofercie kompletne bezprzewodowe rozwiązania, co pozwoli na unikanie problemów z prowadzeniem kabli i zniszczeniami w zabytkach.
  • Dodatkowo wykorzystuje zwykłe baterie, a nie drogie pakiety akumulatorowe
  • Kompletne i sprawdzone rozwiązania, a nie tylko pojedyncze elementy bezprzewodowe
 • Prosty panel obsługi  centrali i niewielkie gabaryty z prostym wskaźnikiem diodowym (identyfikacji).
 • Możliwość wizualizacji i powiadomień drogą SMS o awariach i zagrożeniach.
 • Brak specjalnych kluczy do programowania od producenta aby cokolwiek zmodyfikować i proste modyfikowalne  kody dostępu (unikanie specjalnych kluczy programowych ze względu na wysokie koszty obsługi w późniejszym okresie).
 • Bezpłatne szkolenie obsługi i serwisowe dla pracowników kościoła (technicznej obsługi). 

 

Jak zaprojektować system?

Pamiętajmy, aby główne Złącze Kablowe znajdowało się na zewnątrz - najlepiej w zakrystii, piwnicy lub w wieży. Przestrzeganie kilku nadrzędnych zasad ułatwi nam życie:

 1. Zawsze przestrzegaj przepisów - ubezpieczenia.
 2. Zabezpieczenie całego obiektu.
 3. Połączenie do Państwowej Straży Pożarnej.
 4. Oddzielaj instalacje elektryczne od  teletechnicznych i prowadź w osobnych torach.
 5. Najdalej jak to możliwe od instalacji odgromowej.
 6. Zasilanie 230VAC z przed Głównego Wyłącznika.
 7. Min 30% rezerwy na przyszłość w zasobach systemowych.

 

Jak można poprowadzić instalację elektryczną w kościołach?

 • Strychy (oświetlenie i instalacje p.poż, gniazda)
 • Sufity (oświetlenie i instalacje p.poż bezprzewodowe)
 • Ściany (gniazda użytkowe instalacje włamania, kradzieżowe)
 • Podłogi  (Gniazda użytkowe i doprowadzenie do ścian)
 • Kanalizacja zewnętrzna (główne przyłącza elektryczne)

 

7 zaniedbań - zbieg kilku nieoczekiwanych zdarzeń powodujących pożar

 1. Prowizorka (nieautoryzowane przeróbki)
 2. Lenistwo (brak konserwacji)
 3. Niedbalstwo (w wykonaniu i naprawach i nadzorze oraz eksploatacji)
 4. Ignorancja przepisów (brak przegląd instalacji)
 5. Pseudo oszczędności (Na projekcie, Na wykonaniu, Na ekspertyzie) – nie działa, atrapa nie wykryje pożaru.
 6. Materiały palne gromadzone – magazynek różności.
 7. Nie instalowanie systemu detekcji pożaru.

 

Materiał został opracowany na podstawie wykładu mgr. inż. Roberta Walenia specjalisty PPOŻ wygłoszonego podczas konferencji "Obiekty sakralne" w ośrodku Emaus w Turno-Brzeźcach w dniu 21.09.2017 r.