Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

06 Marca 2018

Skuteczny system znakowania wyposażenia kościelnego

Jak to działa?

System GanSkarb to specjalne, nowoczesne znakowanie mienia, które służy między innymi jako prewencja przed kradzieżą, ale również ułatwia identyfikację skradzionych przedmiotów. 

Narzędzie to dedykowane jest zabezpieczeniu dewocjonaliów, dzieł sztuki, pamiątek i innych wartościowych przedmiotów w obrębie Kościoła. GanSkarb w łatwy sposób identyfikuje przedmioty, nie wymaga specjalnych lup ani mikroskopów. Znakowanie obiektu odbywa się za pomocą specjalnej mieszanki bezbarwnego lakieru samochodowego i lakieru UV. Naniesione znaki są niewidoczne a jedynie ukazują się przy użyciu światła UV. Na znaku znajduje się indywidualny numer, którym Klient może zabezpieczyć wszystkie swoje przedmioty lub, w razie potrzeby, nadać  każdemu przedmiotowi oddzielny numer. Numery są bardzo trwałe, odporne na warunki atmosferyczne. Do odczytywania danych Klient otrzymuje specjalną aplikację mobilną, do której wprowadza się numer identyfikacyjny. Aplikacja wyświetla nazwę przedmiotu, właściciela oraz datę znakowania. Każdy Klient ma w aplikacji dostęp jedynie do swoich przedmiotów.

 

Po oznakowaniu obiektów Klient może umieścić -  w widocznym miejscu, np. przy wejściu do Kościoła -  tabliczkę z informacją o znakowaniu posiadanego mienia systemem GanSkarb, co zniechęci złodzieja do podjęcia próby kradzieży. 

 

Korzyści ze stosowania GanSkarb:

 

Prewencja przed kradzieżą

Informacja o znakowaniu przedmiotów zniechęci złodzieja, gdyż oznakowany obiekt jest trudny do zbycia a w razie „wpadki” łatwy do identyfikacji.

 

Prostota  użytku

GanSkarb jest bardzo prosty w zastosowaniu. Pracownicy Gannet Guard Systems, w obecności Klienta, znakują wskazane obiekty i uzupełniają dane w systemie.  

 

Trwałość naniesionych numerów

Znakowanie jest trwałą formą zabezpieczenia. Naniesiona mieszkanka lakierów jest odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne i trudna do usunięcia.

 

Uniwersalność systemu

System GanSkarb może służyć do zabezpieczenia  wszelkiego rodzaju mienia, będącego wyposażeniem Kościoła.

 

Pomoc w odnalezieniu mienia

W przypadku kradzieży, Gannet Guard Systems udostępnia służbom ścigania dane z aplikacji, przez co ułatwiona jest identyfikacja odnalezionych przedmiotów oraz postawienie zarzutów sprawcy.

 

Cennik

 

OPCJA NR 1

Jeden numer nanoszony na  wiele przedmiotów

(maksymalnie 50 razy)

System GanSkarb

Cena netto PLN

Cena brutto (23% VAT)

900,00 

1107,00

Usługa znakowania

Cena netto PLN

Cena brutto (23% VAT)

300,00

369,00

 

OPCJA NR 2

Jeden numer nanoszony na jeden przedmiot

(maksymalnie 10 znaczników)

System GanSkarb

Cena netto PLN

Cena brutto (23% VAT)

500,00

615,00

Usługa znakowania

Cena netto PLN

Cena brutto (23% VAT)

250,00

307,50