Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

Firmy rekomendowane dla parafii i zakonów

14 Października 2020

Piece akumulacyjne ogrzewanie kościołów zabytkowych

Piece akumulacyjne nowej generacji spełniają normy europejskie, dlatego każda parafia która ubiega się o dofinansowanie z budżetu środków unijnych nie powinna mieć problemu z formalnościami i otrzymaniem środków na ten system grzewczy. Przychylna opinia konserwatorów, podyktowana jest skutecznością pieców i neutralnym wpływem na zabytkowe wyposażenie kościoła.

 

 

Ks. prob. Marek Siwka - parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Janikowie

W naszym kościele przeprowadziliśmy szereg remontów konserwatorskich.

Kolejnym etapem prac było zainstalowanie ogrzewania bezobsługowego i oszczędnego. Chodzi o to, by w kościele była stała temperatura, a wilgotne powietrze nie skraplało się na ścianach i nie powstawały na nich zacieki od spływającej wody.

Przede wszystkim chcę podziękować naszym parafianom i sympatykom naszego kościoła, bez których udziału realizacja powyższych projektów byłaby niemożliwa.

Z wielu propozycji wybraliśmy ofertę pana Włodzimierza Kłosa z firmy Automatik Elektrociepło, który przedstawił mi zalety ogrzewania piecami akumulacyjnymi.

Firma Automatik z Torunia wzbudziła ogromne zaufanie, jako zespół doświadczonych fachowców. Wykonawcę poznałem z wielu publikacji w czasopismach, które mówią o ogrzewaniu i ochronie zabytków (ponad 90 wykonanych zleceń w parafiach na terenie całego kraju) nie mam obaw co do słuszności mojej decyzji.

Byłem spokojny o prawidłowy przebieg prac, a panowie instalatorzy uszanowali mój harmonogram zajęć w ciągu dnia.

Piece akumulacyjne to urządzenia grzewcze najnowszej generacji wyposażone w sterowanie elektroniczne. Zaawansowana technologia pieców akumulacyjnych zapewnia prawidłowy mikroklimat wewnątrz świątyni. To ważne szczególnie w obiektach zabytkowych, w których znajdują się unikatowe elementy wyposażenia takie jak: organy, ołtarze, freski.

Architektura sakralna, jest wyjątkowa, ale i „wymagająca” dlatego projektując piece akumulacyjne dbamy o estetykę, dopasowując urządzenia do wielkości wnęk, wykuszy czy filarów zachowując bilans mocy. Finalnie uzyskujemy ciepło odczuwalne przez wiernych przy akceptowanych kosztach eksploatacji.

 

Ks. Prob. Wacław Dokurno - parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie

"Wybór właściwego ogrzewania dla gotyckiego, kamiennego kościoła z XIV wieku był bardzo trudny. Po analizie różnych propozycji zdecydowałem się na piece akumulacyjne zintegrowane z precyzyjną regulacją temperatury, dzięki którym udało się utrzymać przez całą zimę stałą temperaturę na poziomie 10oC. Przy takiej temperaturze wilgotność powietrza nie spadła poniżej 50%, co ma zasadnicze znaczenie dla trwałości zabytkowego drewnianego wyposażenia świątyni: XVII-wiecznych organów, ołtarzy, drewnianej fryzowej podłogi i stropu. Ze względów estetycznych piece umieściliśmy w odpowiednich miejscach, aby nie zakłócały zabytkowego wystroju świątyni. Ponadto dzięki stabilnym warunkom termicznym takie rozwiązanie okazało się optymalne ekonomicznie"

Temperatura wewnątrz kościoła musi być utrzymana na optymalnym poziomie, aby utrzymać prawidłową wilgotność powietrza i jednocześnie nie przesuszać powietrza wewnątrz świątyni.

Nadmienię, że pozytywna opinia konserwatorska przyspieszyła prace wymiany ogrzewania na nowoczesny system pieców akumulacyjnych.

Ks. Proboszcz Janusz Marzec - parafia pw. Świętej Trójcy i Matki Bożej Szkaplerznej w Ćmińsku

W zaprzyjaźnionej parafii miałem okazję zobaczyć działające piece akumulacyjne.

Zaprosiłem pana Włodzimierza Kłosa z Automatik Elektrociepło do mnie do parafii w Ćmińsku i po oględzinach technicznych przedstawiono mi ofertę na nowoczesne piece akumulacyjne. Ofertę przestawiłem na zebraniu Rady Parafialnej, propozycja zyskała przychylność w dalszej kolejności uzyskaliśmy pozytywną opinię konserwatora zabytków. Nie pozostało mi nic innego jak zlecić firmie Automatik prace. Prace logistyczne i montażowe przebiegały bez zarzutu i nie zakłóciły porządku w moim harmonogramie dnia.

Ogrzewanie zostało zamontowane w ciągu kilku dni a koszt finalny zamknął się w kwocie 35 000 zł.

Gdy otrzymałem pierwszy rachunek i każdy następny za prąd , byłem mile zaskoczony ekonomią ogrzewania akumulacyjnego. 6-ciomiesięczny sezon grzewczy zamknął się w kwocie 9 tys. zł za ogrzewanie przy utrzymaniu stałej temperatury na poziomie 7 stopni C. Teraz już wiem , że ogrzewanie elektryczne akumulacyjne jakim są piece akumulacyjne to ogrzewanie oszczędne, ponieważ energia którą pobierają to prąd z taryfy nocnej , kiedy energia jest prawie 50% tańsza.

Mając ponad 25-letnie doświadczenie, pragnę podkreślić , że główną ideą Automatik Elektrociepło jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestora: osiągnąć efekt cieplny.

W pierwszym etapie umawiamy się na konsultacje z zainteresowanym księdzem proboszczem na miejscu w parafii, podczas których dokonujemy oględzin technicznych, na podstawie pomiarów projektujemy właściwy dla danej świątyni system grzewczy.

Przygotowany kosztorys uwzględnia cenę zakupu i montażu systemu grzewczego, oraz zbliżony koszt zużycia energii elektrycznej przez cały sezon grzewczy.

Zapraszamy do kontaktu:

Automatik Elektrociepło
ul. Legionów 16 Toruń
nr tel. 56 660 44 44 601 862 788

elektrocieplo.pl