Obiekty Sakralne e-Katalog firm dla parafii

Nagłośnienie kościołów

Od czego zależy jakość dźwięku w kościele? Co wpływa na zrozumiałość mowy? W niniejszym artykule omówione są czynniki decydujące o zrozumiałości mowy w kościołach. Pod pojęciem zrozumiałości mowy kryje się stopień zrozumienia przez słuchaczy treści nieznanego im wcześniej komunikatu. Przez stulecia zrozumiałość przekazu ustnego w kościołach zależała od właściwości akustycznych wnętrz. Dziedzina fizyki zajmująca się propagacją dźwięku wewnątrz pomieszczeń to akustyka wnętrza.
czytaj więcej

Oświetlenie zabytkowych budowli sakralnych

Światło od zawsze jest tematem kluczowym w historii sztuki i architektury, przekształcającym się wraz z charakterem epok: łagodne przejścia światłocienia we freskach Michała Anioła zmieniały się w silne kontrasty u Caravaggia. Podobne przeobrażenia następowały w architekturze, gdzie światło nieustannie tworzy przestrzeń i determinuje percepcję obiektów. Sztuczne oświetlenie posiada krótką historię, szczególnie w stosunku do kościołów powstałych wiele wieków temu. To banalne stwierdzenie określa powód wszystkich trudności napotykanych przy projektowaniu systemów iluminacji w zabytkowych
czytaj więcej

By lepiej usłyszeć Słowo Boże

Zastosowania materiałów akustycznych, dźwiękochłonnych, dekoracyjnych – rozwiązania dla obiektów sakralnych. W zależności od potrzeb i sytuacji architektonicznej SUFMARTECH profesjonalnie rozstrzyga problemy związane z kolorystyką a szczególnie z akustyką dużych powierzchni sakralnych. Współpracujemy z doświadczonymi projektantami wnętrz, akustykami oraz konstruktorami.
czytaj więcej

Kościoły, w których dobrze słychać...

Wiele spośród nowych obiektów sakralnych, obecnie budowanych w Polsce wyróżnia nie tylko ciekawa architektura, ale także wspaniała akustyka. Jakość odbioru treści w kościołach jest niezmiennie od tysiącleci ważna, jak ważny jest też aspekt wizualny. Akustyka wnętrza zależy zarówno od kształtu budynku, jak i użytych do jego budowy materiałów i wyposażenia. Nowoczesne rozwiązania akustyczne oparte o dźwiękochłonne płyty sufitowe z wełny skalnej zapewniają optymalny klimat do odbioru dźwięku i nieograniczone możliwości aranżacyjne.
czytaj więcej

Nowoczesne, energooszczędne oświetlenie wnętrz obiektów sakralnych

Światło ma znaczący wpływ na funkcjonalność kościoła, jego odbiór przez wiernych i przez zwiedzających. Pełni funkcje użytkowe, ale również iluminacyjne, nakierowane na budowanie nastroju, eksponowanie światłem architektury i wystroju wnętrza, tworzenie swoistego przewodnika wzrokowego po ważniejszych jego elementach. Dla zachowania właściwych relacji między symboliką, liturgią i architekturą, należy poszukiwać takich rozwiązań, które dając pożądany efekt oświetleniowy nie będą nadmiernie ingerować w charakter wnętrz sakralnych.
czytaj więcej

Oświetlenie w obiektach sakralnych

Zastanawiając się nad oświetleniem należy pamiętać, że każdy kościół jest jedyną, niepowtarzalną budowlą. Do każdego projektu należy podchodzić indywidualnie, uwzględniając możliwości i wytyczne dotyczące oświetlenia w tego typu obiektach.
czytaj więcej